top of page

KUVATAIDETERAPIA

KUVATAIDETERAPIASTA

 

Kuvataideterapiassa työskennellään erilaisilla kuvataiteellisilla tekniikoilla kuvaa luoden ja muovailen.

Värien ja muotojen maailmassa voivat sekä ajatus, tunne ja tahto harmonisoitua ja siten vuorostaan vahvistaa ihmisen minuutta. Värien ja muotojen voima sekä itse havainto taiteellisessa prosessissa eheyttävät sielunelämää. 

Sairaustilanteissa taiteellinen luovuus voi aktivoida omia parannusvoimia. Taideterapia voi edistää terveyttä, vaikuttaa ennaltaehkäisevästi ja harmonisoivasti sekä antaa tukea kriisi- ja sairaustilanteissa. Kuvataideterapia on hyvä apu kuntoutuksessa, itseluottamuksen rakentamisessa ja minuuden vahvistamisessa.

 

PIIRUSTUS

 

Piirustuksessa on useita työskentelyvaihtoehtoja erilaisilla materiaaleilla ja teemoilla. Se voi olla eksaktia, viivaimen ja harpin avulla piirrettyjä geometrisia muotoja, jotka voivat vahvistaa ajatuksellista keskittymiskykyä tai luonnonpiirustusta, joka voi lisätä havainnointikykyä. Se voi olla dynaamista piirustusta, jossa muodot kasvavat erilaisina variaatioina usein rytmisinä, palaavina muotoina. Muotopiirustus, jossa piirretään mm. lettimuotoja, voi olla apuna esim. univaikeuksiin. Peiliharjoitukset tukevat tasapainoa ja voivat auttaa mm. huimauksen hoidossa. Vinoviivatekniikassa työskennellään diagonaalisilla viivoilla, niin että valo ja pimeys kutoutuvat pehmeäksi pinnaksi. Tämä luo skruktuuria, järjestystä ja rytmiä.

 

MUOVAILU

 

Muovailu savella luo välittömän kohtaamisen muotojen syntyyn ja niiden muodonmuutoksiin. Oma aikomus kohtaa materiaalin mahdollisuudet sisäisessä dialogissa.  Taiteellinen luovuus yhdessä kolmiulotteisuuden kanssa yhdistää elämänvoimia ja vaikuttaa hyvinvointiin. Diagnoosista riippuen työskennellään kipsillä, savella tai kvartsihiekalla.

 

 

MAALAUS

Maalaus terapeutin tuella ja ohjauksessa luovassa prosessissa avaa uusia maailmoja. Omat parantavat voimat aktivoituvat. Tämä luova tapahtuma voi rakentaa itseluottamusta ja puhutella koko ihmistä. Maalaus on yksilöllistä ja muodostuu asiakkaan tarpeista käsin. Jos jokin ihmisessä on tullut yksipuoliseksi tai on epätasapainossa voi sitä auttaa maalaustyöskentelyllä aloittaen siitä pisteestä, missä asiakas on ja varovasti siirrytään tästä tilasta johonkin enemmän tasapainottavaan ja elävään. Kaikilla väreillä ja muodoilla on vaikutuksensa meihin. Taiteelliset kokemukset voivat herättää uusia oivalluksia ja innostumisen oppimiseen.

 

 

PALVELUT

 

Taideterapeuttinen työskentely tapahtuu yksilöllisen tarpeen mukaan. Yleisimmin terapia toteutuu 7-8 viikon jaksoissa 1-2 kertaa viikossa. Terapia soveltuu kaikenikäisille. Mitään taitoja tai aiempaa kokemusta taiteen tekemisestä ei tarvita. 

VALO, PIMEYS JA VÄRI TAIDETERAPIA

 

Syntyjään englantilainen taiteilija, väritutkija ja taideterapeutti Liane Collot d'erbois kehitti valo, pimeys ja väri taideterapiasuuntauksen yhdessä lääkäri Ita Wegmanin kanssa Rudolf Steinerin ja Johann Wolfgang von Goethen värioppien pohjalta. Ita Wegman puolestaan kehitti antroposofisen lääketieteen yhdessä Steinerin kanssa.

Valo, pimeys ja väri taideterapia on kokonaisvaltainen taideterapiamuoto, jonka kautta pyrimme auttamaan ihmistä haasteellisissa elämäntilanteissa. Maalaamalla osallistut itse aktiivisesti paranemisprosessiin.

Valo, pimeys ja väri taideterapiassa maalaustyöskentely on ohjattua. Taideterapiaprosessin aluksi asiakas tekee normaalisti vapaasti 2-3 hiilityötä ja 2-3 maalausta. Näistä jokaisen hän tekee eri tapaamiskerralla. Näiden töiden perusteella syntyy alustava suunnitelma taideterapiaprosessille, jossa edetään elävästi muuntuen. Aloittaaksesi valo, pimeys ja väri taideterapian et tarvitse mitään ennakkotaitoja.

Tässä taideterapiassa työvälineinä ovat valo, pimeys ja väri. Ulkoisesti voimme havainnoida niiden lainalaisuuksia ilmakehässä ja kaikkialla luonnossa. Valo tekee maailman näkyväksi meille. Värit näyttäytyvät ympärillämme muuttuen jatkuvasti päivän aikana. Illan tummuessa värit syvenevät ja katoavat lopulta kokonaan yön pimeyteen.

Kolmijäsenisen ihmiskuvan mukaisesti meissä ihmisissä valo liittyy eniten ajatteluun, aistihermojärjestelmään, pimeys tahdonomaiseenraaja-aineenvaihduntajärjestelmään ja väri tunteiden jatkuvasti muuttuvana maailmana hengityksen ja verenkierron alueeseen. 

Värit saavat aikaan liikettä meissä ihmisissä, sisäisyydessämme. Ne koskettavat ja puhuttelevat meitä. Tämä taideterapia perustuu valon, värin ja pimeyden lainalaisuuksien mukaiseen työskentelyyn. Etsimme työskentelyssä läsnäolon kautta kehon ja mielen tasapainoa ja harmoniaa. Maalaamalla herättelemme ihmisen elinvoimia värien avulla. Elinvoimat asuvat kehossamme ja kun keho ja mieli ovat tasapainossa, voi paranemisprosessikin käynnistyä.

MATERIAALEISTA

Materiaaleina käytämme yleensä hiiltä sekä akvarelleja, mutta myös pastelliliituja, vahaliituja, puuvärejä, mehiläisvahaa, savea jne.

MIHIN

Taideterapia ylläpitää terveyttä ja hyvinvointia - muun muassa työhyvinvointiin liittyen. Valo, pimeys ja väri taidetererapiaa käytetään tukikeinona lääkityksen ohella mm. masennuksen, stressin ja loppuun palamisen yhteydessä. Taideterapia vahvistaa elinvoimia mm. syövän ja vahvojen hoitojen yhteydessä. Terapialla on saatu positiivisia vaikutuksia mm. sydänleikkauksesta palautumisen yhteydessä jne. Valo, pimeys ja väri taideterapian kautta ihminen saa apua ja tukea toipumiseensa sairastuttuaan tai muussa haasteellisessa elämäntilanteessa kuten työuupumuksessa, avioerossa, menetettyään lähiomaisen tai joutuessaan muuten epätasapainoon itsensä kanssa. Taideterapian avulla paraneminen edistyy. Lapsille taideterapia voi olla lisäksi tukena kehitysongelmissa sekä vaikeissa elämäntilanteissa.

Valo, pimeys ja väri taideterapia sopii kaikenikäisille, lapsesta vanhuksiin, kaikille jotka tarvitsevat tukea ja apua paranemisprosessiinsa mitä erilaisimmistä elämäntilanteista ja ongelmista johtuen. Terapian avulla tuetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia, kun se on jostain syystä hukassa.

bottom of page