top of page

ANTY ry

ANTROPOSOFISK ORIENTERAD TERAPI RF/

ANTROPOSOFISEN TERAPIAN YHDISTYS

 

Yhdistys on perustettu vuonna 1987 jäsenyhdistykseksi kaikille Antroposofisen laajennetun lääketieteen alalla toimiville terapeuteille. Perustana on fil.tri Rudolf Steinerin (1861-1925) kokonaisvaltainen näkemys ihmisen ruumiin, sielun ja hengen pyrkimyksestä tasapainoon. Taiteelliset terapiat soveltuvat kaikille, mitään ennakkotietoja ja taitoja ei tarvita. Taiteellinen prosessi tehdään asiakkaan ja tarapeutin (tarvittaessa lääkärin) kanssa yhteistyössä. 

Taiteellista työskentelyä voidaan toteuttaa yksin tai ryhmässä. Luova lähestymistapa voi herättää omat parantavat voimat ihmisen sairastaessa ja eri elämänvaiheiden haastavissa tilanteissa. Tiedostamattoman äärelle saattaa päästä lempeämmin kuvan/äänen/ liikkeen/muodon avulla. Taiteiden tekeminen lisää elämänvoimia, vahvistaa, elävöittää, virkistää, tuo iloa ja itsetuntemuksen lisääntyessä elämänlaatu paranee.

ANTYN HISTORIAA

Marina Reuter valmistui Saksassa Hauschka-taideterapiakoulusta ja palattuaan Suomeen 1980-luvun alussa, hän aloitti yhteistyön rytmisen hierojan Gerda Baxin ja hoitoeurytmisti Irja Mäkisen kanssa. He tekivät päätöksen perustaa Antroposofisen Terapian yhdistyksen Pyhän Odilian päivänä 13.12.1984. Toimintaan liittyivät mukaan puhetaideterapeutti Eila Väisänen ja rytminen hieroja Pirkko Järvi. Rekisteröinti tapahtui pari vuotta myöhemmin.

 

Yhdistyksellä oli toimintakeskus Odilia-Center useita vuosia Mannerheimintie 69:ssä. Terapeutteja koulutettiin Arte Mhisia koulussa 5 ryhmää, viimeinen niistä valmistui 2008, tällä hetkellä Arte Mhisia- koulu ei ole 

toiminnassa.

 

Alusta asti on luentojen ja kurssien pitäminen ollut tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Antroposofisen laajennetun lääketieteen eri osa-alueilta lääkäri- ja terapeuttivieraita on tullut vuosittain, sekä Suomesta että ulkomailta, antamaan jatkokoulutusta terapeuteille.

 

Suuri kiitos toiminnasta kuuluu Signe ja Ane Gyllenbergin säätiölle, jonka tuella terapeuttien on ollut 

mahdollista kouluttautua ulkomailla ja opettajien vierailla meillä Suomessa.

bottom of page