top of page

EURYTMIATERAPIA

Eurytmiaterapia on itsenäinen osa antroposofisen lääketieteen kokonaisuutta. (Tuo sana ”antroposofinen lääketiede” voisi olla linkki johonkin, jossa selitetään tästä tarkemmin?)

Eurytmiaterapia perustuu liikkeen terapeuttiseen käyttöön sekä ihmisessä itsessään olevien tervehdyttävien voimien aktivoimiseen. Terapiaprosessi alkaa ihmisen yksilöllisyyden ja kyseessä olevan sairauden fenomenologian tuntemuksesta. Sairaus nähdään ensisijaisesti kehitysmahdollisuutena, jonka kautta ihminen kohtaa, tiedostaa ja muuntaa omaa olemustaan. Kannamme kehossamme ja sielussamme paljon muuntamatonta kipua, tiedostamattomia traumoja ja ulkoa ohjelmoituja 

toimintamalleja, jotka pitävät meitä kiinni menneisyydessä ja toisaalta kutsuvat meitä kasvamaan ihmisinä. Tervehtymisprosessi on aina myös tiedostamis- ja vapautumisprosessi. Emme parane sairaudesta, vaan sairauden kautta! Sairaus ja oireet ovat kulkuväyliä todelliseen terveyteen, myös silloin, kun sairaus on parantumaton. 

Oikein valittu liikeharjoitus johdattaa ihmisen dialogiin, jossa sairastunut organismi kohtaa terveen liikeimpulssin.  Liikeharjoitusten kautta ihminen astuu muutosprosessiin, jossa hän voi omasta voimastaan käsin saattaa uudelleen liikkeeseen sen, mikä on pysähtynyttä tai tuoda rauhaa liian voimakkaaseen keholliseen tai sielulliseen reaktioon. 

Eurytmiaterapia vaatii ihmisen omaa sitoutumista ja aktiivisuutta muutosprosessissa. Harjoituksia on hyvä tehdä säännöllisesti, noin seitsemän viikon jaksoissa. Eurytmiaterapian sovellusalueet ovat hyvin laajat. Sitä voi käyttää elämänvoimien vahvistamiseen, stressioireisiin, ahdistukseen ja uniongelmiin. Se voi tukea elämänkriisin tai suruprosessin läpikäymistä. Sitä voi käyttää myös diagnosoitujen somaattisten ja psyykkisten sairauksien hoidossa, ideaalitilanteessa yhteistyössä antroposofisen lääkärin kanssa. 

bottom of page